Ceny bytů dosahují dna. Jejich dostupnost se přiblížila roku 2005

Až na předkrizovou úroveň spadly podle experta České národní banky (ČNB) Michala Hlaváčka ceny bytů v Praze. Dále už by klesat neměly. Jejich opětovný růst nastane v horizontu jednoho až jednoho a půl roku, tvrdí odborník.

ceny bytů už by klesat nemělyMichal Hlaváček je pracovníkem odboru finanční stability ČNB. Úkolem tohoto oddělení je sledovat trh nemovitostí z pohledu rizik, které by mohly ovlivnit finanční trh. ČNB si vytváří svůj vlastní indikátor price to income – indikátor podílu cen bytů a mezd.

Finanční dostupnost bydlení v Praze se podle Hlaváčka přiblížila hodnotám z konce roku 2005. „Ve většině případů byla finanční dostupnost bydlení tažena hlavně vývojem cen nemovitostí. Z hlediska vyhodnocování finanční stability, kdy se díváme, jestli jsou ceny výrazně nadhodnoceny nebo ne, to v současné době vypadá, že jsou víceméně v pořádku,“ konstatoval.

Nejdostupnější jsou regiony s nejnižšími cenami

Jak lze očekávat, dostupnost bydlení v hlavním městě je odlišná od ostatních regionů. Finančně nejdostupnější jsou ty regiony, kde jsou nejnižší ceny, nejdražší bydlení poskytují naopak regiony, kde jsou ceny nejvyšší. Ilustruje to případ Prahy a Brna oproti například Ústí nad Labem nebo Ostravě.

Pokles ceny bytů byl na vrcholu někdy na konci roku 2008. Teď už je pokles dostatečný a ceny bytů by do budoucna o moc padat neměly. Naznačuje to ukazatel dostupnosti bydlení. „Ať už optikou tohoto indikátoru, tak optikou našich složitějších modelů si do budoucna spíše myslíme, že v horizontu roku až roku a půl by měly ceny bytů spíše stagnovat, ovšem za předpokladu, že se naplní předpoklady stávající makroekonomické prognózy a nevrátí se recese,“ uvedl Michal Hlaváček s tím, že roli hrají i další dodatečné faktory a rizika. Na straně vyšších cen by tímto rizikem mohlo být zvýšení daně z přidané hodnoty na bydlení, které by se ale mělo do cen nových bytů promítnout nepřímo, v řádu jednotek procent. „Můžeme to dopočítat z přímého dopadu – zvýšení DPH o 4 procenta,“ podotkl finanční expert.

Na straně rizik pro nižší růst cen nemovitostí stojí také riziko nucených prodejů z defaultovaných hypoték. „Podíl nesplácených hypotečních úvěrů narostl, ale zatím nucené prodeje moc neprobíhaly. Vidíme proto riziko, že by se nucené prodeje mohly rozběhnout,“ připustil Hlaváček.ceny bytů dosahují dna

Budoucí ceny bytů možná ovlivní i riziko deregulace nájemného. S tím, jak budou růst regulované nájmy, může být tlak na to, aby ty neregulované nájmy spíše klesaly. A to ze substituce nájemního a vlastnického bydlení bude znamenat dodatečné mírné tlaky na nižší ceny,“ sdělil Hlaváček.

V nejbližší době se ceny nezmění

Základním scénářem ČNB je ale stabilita cen po dobu asi jednoho roku a potom mírné nárůsty v souladu se zlepšováním na trhu práce a pomalejším růstem cen. To vše platí za podmínky udržení alespoň pomalého hospodářského růstu.

Co se týká nadhodnocení ceny bytů, paradoxně u Prahy to nebylo tak dramatické. Z dat vychází hůře například Jihomoravský kraj nebo Hradec Králové. To, že jsou ceny v Praze vyšší, není dané jen vyššími mzdami, ale i nižší nezaměstnaností, vyšší migrací a řadou dalších faktorů.

Vyšlo na http://byznys.ihned.cz/reality/c1-52920320-michal-hlavacek-ceny-bytu-by-uz-moc-klesat-nemely-

Žádné podobné články.