Pozoruhodné stavby – 3. díl: Bytový areál Semtínská

Sto sedmdesáti šesti byty disponuje novostavba bytového areálu Semtínská, který se nachází na jihozápadním okraji městské části Praha – Vinoř. Projekt je koncipován jako komplex sedmi třípodlažních domů s variantním řešením bytů od 1+kk do 4+1.

Novostavba bytového areálu SemtínskáAreál stojí v lokalitě s převážně bytovou zástavbou. Pozemek sousedí s objekty čtyřpodlažní panelové výstavby a několika rodinnými domy, sevřen je ulicemi Mladoboleskladká a Bohdanečská.

Nejmenší byty se rozprostírají na ploše třicet pět metrů čtverečních, největší mají devadesát devět metrů čtverečních. Ke každému z nich náleží parkování v podzemních garážích nebo před domem a zdarma členství v golfovém klubu.

Sedmičlenný komplex

Novostavba Semtínská stojí za povšimnutí mimo jiné pro své základní urbanistické řešení. Tím je vytvoření uceleného komplexu bytových staveb, jež svým charakterem částečně odpovídají městskému typu zástavby, zároveň však zapadají do daného prostředí.

Urbanistické struktury jsou tvořeny sedmi objekty označenými 1 až 7. Většina domů obytného souboru má tři nepodlažní patra a jedno podpodlažní, jen objekty 3 a 4 mají čtyři nepodlažní patra. Objekt 1 je v porovnání s ostatními jiný, ostatní objekty mají shodné půdorysné i hmotové znaky. Objekt 2 a 7 vznikl propojením dvou navzájem posunutých obdélníků, objekty 3, 4 a 5, 6 dvojím sloučením půdorysů předcházejících domů – jsou od sebe ale oddilatovány, v podzemním podlaží jsou propojeny garážemi.

Bytový areál SemtínskáByty dvou kategorií

Znaky všech domů se neliší – mají stejné barevné řešení fasád, stejné typy oken, dveří, balkónů, střešní krytiny, klempířských výrobků, stejné zvýraznění vstupních částí. To vše proto, aby vznikl kompaktní soubor.

Jednotlivé byty jsou podle kvality vybavení zařazeny do dvou kategorií: A a B. Kategorie A znamená vyšší standard a najdeme ji v celém domě 1. Kategorie B značí standard a patří k ní ostatní byty v domech 2, 3, 4, 5, 6 a 7.

Vytápění objektů je lokální, plynové. V blízkosti areálu nechybí zastávka MHD a občanská vybavenost jako je škola, školka, zdravotnické zařízení, pošta či supermarket.

Žádné podobné články.